Улцерозен колит
проф. д-р Симеон Стойнов

Месторабота: д.м.н. Началник Втора вътрешна клиника, МБАЛ „Токуда Болница“, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б

Работно време: 9.00-13.00 часа всеки ден

Телефон за връзка: тел. 02/403 49 17; 02/403 49 50

Допълнителна информация:

• проф. Стойнов е завършил Висш медицински институт (ВМИ), София през 1969 г. Специалност по Вътрешни болести - 1978 г., специалност по гастроентерология и диететика - 1980 г.
• доктор по медицина – 1988 г., Ст. Н.с. II степен 1989 г., Доктор на медицинските науки – 2008 г.
• над 10 години ръководи Катедрата по гастроентерология във ВМИ
• работил е като директор на Институт по гастроентерология и хранене, ръководител на Клиничен център по гастроентерология, началник на Клиника по гастроентерология
• председател на научното дружество по гастроентерология
• председател на Българската асоциация на възпалителните чревни заболявания
• член на български клон на Международния гастрохирургичен клуб (IGSC )
• член на Световната организация по гастроентерология
• член на Европеиската организация по гастроентерология
• член на Европейската Крон Колит организация
• член на научна комисия по медицински науки на ВАК
• член на СНС по гастроентерология, ендокринология, хематология, клинична лаборатория и хранене
• научни публикации – над 150, от които 22 в чужбина, 30 участия в монографии и учебници. Над 134 участия в национални и международни конгреси и симпозиуми
• научните му интереси са в областта на заболяванията на тънкото черво и възпалителните чревни заболявания

Created by: PR Care