Улцерозен колит
д-р Яна Колева

Специалност: Лекар специалист по Вътрешни Болести и Гастроентерология – началник отделение по Гастроентерология - МБАЛ ,,Д-р Стефан Черкезов‘‘ гр. Велико Търново

Град: Велико Търново

Месторабота: Гастроентерологичен кабинет № 405 - Градска поликлиника; ул.,,Марно поле‘‘21

Работно време: вторник и четвъртък - 14.30-18.00 ч.

Телефон за връзка: тел. 062/630 569

Допълнителна информация:

• завършила Медицина - 1984 г. в МУ-Плевен
• придобита специалност Вътрешни болести – 1990 г. МУ-София
• придобита специалност Гастроентерология – 1994 г. в МУ-София
Created by: PR Care