Псориатичен артрит
д-р Здравка Янева-Методиева

Специалност: Специалист по ревматология и кардиология

Град: Петрич

Месторабота: ул. „Рокфелер“ 70, ет. 3, кабинет 306

Телефон за връзка: 0887 459 789, 0745/66 042

E-mail: zmetodieva@doctor.bg
Created by: PR Care