Псориатичен артрит
д-р Бойчо Опаранов

Месторабота: ВМА гр. София, бул. ,,Георги Софийски‘‘ 3

Телефон за връзка: 0888 985 531

E-mail: oparanov@bgnet.bg

Допълнителна информация:

• ВМИ “И. П. Павлов”, гр. Пловдив – висше медицинско образование – 1989 г.;
• Специалност по вътрешни болести - 1996 г.;
• Специалност по ревматология - 1999 г.;
• Началник отделение по ревматология, Катедра по кардиология и ревматология, ВМА;
• Публикации в областта на ревматологията и спешната медицина, участвал в редица клинични проучвания;
• Участие с публикации в редица международни конгреси, презентации и обучение на ОПЛ, студенти и специализанти по ревматология (Биологични средства в ревматологията, Биосимилари и др.);
• Преподавател в Медицински факултет на Софийски университет;
• Член на EULAR (Европейска лига за борба с ревматизма), Българско дружество по ревматология (касиер на дружеството през 2005 – 2013 г.), Българска асоциация по остеопороза и остеоартроза, Дружество за клинична остеометрия.
Created by: PR Care