Ревматоиден артрит
Обща информация
Ревматоиден артрит - хронично възпаление на ставите

Ревматоиден артрит - хронично възпаление на ставите

Ревматоиден артрит (РА) е автоимунно заболяване, което причинява хронично възпаление на ставите. Най-често засяга по-малките стави - на пръстите, китките, ходилата и глезените, но могат да се засегнат и големите стави.

Въпреки че за възпалението на тъканта около ставите и възпалителния артрит са характерни особености на ревматоидния артрит, болестта може да предизвика възпаление и увреждане на други органи в тялото - кожа, сърце, кръвоносни съдове и бели дробове. Тъй като болестният процес може да засегне множество други органи на тялото, ревматоидният артрит е посочен като системно заболяване.

ревматоиден артрит - Периоди на обостряне или активиране

Периоди на обостряне или активиране

Както много други автоимунни заболявания, ревматоидният артрит има периоди на обостряне или активиране (симптомите се изявяват с пълна сила или се появяват нови) и такива на ремисия (в които оплакванията намаляват или напълно изчезват).

Ревматоидният артрит е прогресиращо заболяване, което има тенденция към тежко увреждане на ставите и инвалидизиране на пациентите във времето. При много от болните са затруднени ежедневни дейности .

Жените боледуват три пъти по-често от мъжете.

Появата на ревматоиден артрит

Появата на ревматоиден артрит се регистрира най-често между 35 и 60 години, но може да засегне деца, юноши и стари хора.

Ревматоиден артрит, който започва при хора под 16-годишна възраст, се нарича ювенилен идиопатичен артрит. Заболяването засяга около 100 на всеки 100 000 деца. В България децата болни от артрит са над 600.

От ревматоиден артрит в България  страдат около 60 000 души

В България от ревматоиден артрит страдат около 60 000 души

В България от ревматоиден артрит страдат около 60 000 души.

Ако не се провежда навременно и адекватно лечение на ревматоидния артрит, настъпват трайни изменения на ставите и значителен функционален дефицит.

Created by: PR Care