Псориатичен артрит
Обща информация
Псориатичен артрит е хроничен възпалителен артрит, придружен с псориазис

Псориатичен артрит е хроничен възпалителен артрит, придружен с псориазис

Псориатичният артрит е хроничен възпалителен артрит, който е придружен с псориазис. Това е автоимунно, възпалително заболяване, засягащо кожата и ставите.

Псориатичният артрит може да доведе до значителна болка и разрушаване на ставите. Възпалението засяга различни мускулно-скелетни структури, включително аксиалния (централния - гръбначния стълб и таза) скелет, периферните стави, местата на свързване на сухожилията и ставните капсули към костите и обвивките на сухожилията.

Тежестта на заболяването варира в широки граници. При някои пациенти засягането на ставите може да е много ограничено и леко, при други може да има полиставно възпаление и сериозни увреждания, водещи до значителни функционални нарушения.

Приблизително около 30% от хората с псориазис развиват псориатичен артрит. Няма връзка между тежестта на псориазиса и развитието на псориатичен артрит. Наблюдават се случаи на пациенти с тежък артрит и много слабо кожно засягане, както и случаи на пациенти с тежък псориазис без артритни промени.

Често псориатичният артрит остава недиагностициран, особено в по-леките си форми.

Болестта засяга между между 1 и 5% от населението по света.

Псориазисът на кожата обикновено предхожда псориатичния артрит с много години. Това се случва при около 70% от пациентите.

Възрастта, при която се наблюдава пик на началото на псориатичният артрит е между 30 и 55 гoдини.

Причинителя на псориатичен артрит е неизвестен

Причинителя на псориатичен артрит е неизвестен

Въпреки че точната причина за заболяването е неизвестна, смята се, че това е комбинация от:

Генетични фактори:
40% от пациентите с псориазис или псориатичен артрит имат член от семейството с това заболяване.

Имунологични нарушения:

При пациенти с псориатричен артрит Т-клетките на имунната защита са активирани в ставното пространство. Поради тази причина те отделят множество малки активни молекули, наречени цитокини – интерлевкини и тумор-некротизиращ фактор алфа (TNF-алфа), които предизвикват и обострят възпалителния процес. Високата концентрация на два от тези цитокини (интерлевкини и TNF-алфа) в ставната течност и във вътрешната повърхност на ставната капсула (синовия) води до разрушаване на костите.

Фактори на околната среда:

Има връзка между вирусните и/или бактериалните инфекции и развитието или обострянето на псориатичния артрит. Травмената увреда също може да предизвика или усложни псориатичния артрит. Стресът също обостря псориатичния артрит.

Петте форми на псориатичен артрит

Петте форми на псориатичен артрит

Петте форми на псориатичният артрит са:

1. Симетричен полиартрит – симетрично засягане на повече на брой стави

2. Асиметричен полиартрит – асиметрично засягане на повече на брой стави

3. Дактилит - засягане предимно на крайните малки стави на пръстите (т.нат. пръсти тип "кренвирш")

4. Спондилит – засягане на ставите на гръбначния стълб

5. Мутилиращ артрит – тежка форма на псориатичния артрит, при която се деформира трайно формата на ставите; обикновено промените са дефинитивни

Created by: PR Care