Болест на Бехтерев
Диагностика

Диагнозата на анкилозиращ спондилит / Болест на Бехтерев

Диагнозата на анкилозиращ спондилит се основава на оценка на симптомите на пациента, физикалния преглед, резултатите от образните изследвания, кръвни тестове и други изследвания.

Скованост, болка и намален обхват на движение на гръбначния стълб са характерни за възпалителна болка в гърба на анкилозиращия спондилит. Симптомите включват болка и сутрешна скованост на гръбначния стълб и тазовата област с или без придружаващо възпаление в други стави, сухожилия и органи.

Ранните симптоми на болестта на Бехтерев могат да бъдат измамни и погрешно диагностицирани при други състояния. Могат да минат години преди да се постави диагноза анкилозиращ спондилит. В България диагнозата се бави средно 8 години.

Физикалният преглед
може да покаже признаци на възпаление и намален обхват на движение на ставите. Гъвкавостта в долната част на гърба и/или врата може да бъде намалена. Възможно е да се установи повишена чувствителност на сакроилиачните стави в седалищната област. Разширяването на гръдния кош при вдишване може да бъде ограничено поради неподвижност на гръдната стена. Сериозно засегнатите хора могат да имат изгърбена стойка.

Лабораторни изследвания за Болест на Бехтерев

Лабораторни изследвания за Болест на Бехтерев

Лабораторните изследвания на кръвта показват важни показатели, като скоростта на утаяване на еритроцитите - СУЕ, и един специфичен протеин от групата на острофазовите белтъци – CRP или С-реактивен протеин (и двете изследвания показват наличието или отсъствието на възпаление в организма).

Това са различни изследвания за възпаление, така че те дават подобна информация. Въпреки това само при 30–40% от хората с анкилозиращ спондилит е налице възпаление, затова в много случаи резултатите от тези изследвания на кръвта ще са в нормалните граници.

Важно за поставянето на диагнозата е и рентгеновото изследване. То показва промените в гръбначния стълб и сакроилиачните стави, настъпили в резултат на заболяването, но данните от него невинаги са от полза, особено в ранните стадии на болестта. По тази причина лекарят може да назначи друго образно изследване – ЯМР(ядрено-магнитен резонанс), което е по-сигурно, най-вече защото предоставя точна информация за ранните изменения в гръбначния стълб и сакроилиачните стави.

Съмнения за болест на Бехтерев

Съмнения за болест на Бехтерев

При съмнения за болест на Бехтерев се изследва и HLA-B27 антигенът.

Често се прави изследване на урината, за да се търсят както придружаващи аномалии на бъбреците, така и за да се изключат бъбречни състояния, които могат да провокират болка в гърба, имитираща анкилозиращия спондилит.

Пациентите също се изследват за симптоми и признаци на други свързани спондилоартропатии, като псориазис, реактивен артрит и възпалително заболяване на червата (улцерозен колит или болест на Крон) или венерическа болест.

Created by: PR Care