Болест на Крон
Обща информация
Болест на Крон - хронично възпалително заболяване на червата

Болест на Крон - хронично възпалително заболяване на червата

Болест на Крон (БК) е хронично възпалително заболяване на червата, свързано с появата на язвени изменения и образуването на каналчета, наречени фистули. Те са разположени по дължината на целия храносмилателен канал. Болестта е характерна с това, че по хода на червата се редуват възпалени и здрави участъци. Типични за заболяването са периодите на възпаление и периодите на ремисия.

Болестта на Крон носи името на американския лекар Берил Крон, който я е описал за пръв път през 1932 г. Нарича се още грануломатозен ентерит или колит, регионален ентерит, илеит или терминален илеит.

Това е заболяване за цял живот, което възниква в резултат на взаимодействия на генетични фактори и фактори на околната среда. Среща се главно в развитите страни.

Хората с болест на Крон в България са над 500

По неофициални данни в България хората с болест на Крон са над 500.

В световен план честотата на болест на Крон е около 50 души на 100 000 население. По-голяма е честотата на заболяването в Северна Европа и Северна Америка, в сравнение с южните части на тези континенти. За България липсват точни данни, но въз основа на досегашни проучвания се наблюдава тенденция към нарастване на честотата.

Най-често болестта се проявява между 15 и 40-годишна възраст. Засяга мъжете малко повече от жените.

Заболеваемостта при деца е много по-ниска от тази при възрастни. Но има тенденция за увеличение на разпространението на заболяването както при възрастни, така и при деца. Пациенти с болест на Крон под 20-годишна възраст са между 25 и 40%, като около 10% са на възраст под 10 години.

Болест на Крон и улцерозен колит са с много общи характеристики

Болест на Крон и улцерозен колит са с много общи характеристики

Болестта на Крон има тенденция да бъде по-честа при роднини на пациенти с това състояние. Ако човек има роднина с болестта, рискът от развитие на заболяването е около 10 пъти по-голям от този на общото население и около 30 пъти по-голям, ако роднината е брат или сестра. Също така болестта на Крон е по-честа сред роднини на пациенти с улцерозен колит.

Болестта на Крон и улцерозният колит имат както много общи характеристики, така и съществени разлики. Това са близки по рода си заболявания, които обаче често изискват различен метод на лечение. От решаващо значение е лекарите да разпознават и разграничават отличителните характеристики между възпалителните чревни заболявания, възникнали в детска възраст, от заболяванията, които водят началото си в зряла възраст.

Created by: PR Care