Болест на Крон
проф. д-р Искрен Коцев, дмн

Месторабота: гр. Варна, УМБАЛ „Св. Марина“, Клиника по гастроентерология, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, ет. 11; Клиника „Майчин дом“

Работно време: УМБАЛ - 8,30 – 16,00 ч.

Телефон за връзка: тел. УМБАЛ – 1217; Майчин дом – 33-20-00

Допълнителна информация:

• с 40-годишен опит като гастроентеролог, ендоскопист и ехографист
• с подчертан интерес към хронични чернодробни болести; гастроинтестинални полипи; възпалителни болести на червата
• участник в много клинични студия и проучвания, посветени на лечението на IBD. 150 научни статии, обзори, описания на случаи, доклади, учебници за студенти.
• член на: Българско научно дружество по гастроентерология – член на ръководството; Българска асоциация по ултразвук в медицината; Международна асоциация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите (IASGO); European Association of Gstroenterology, Endoscopy and Nutrition; European Association for the Study of the Liver; European Society of Gastrointestinal Endoscopy; European Crohn`s & Colitis Organisation. American Gastroenterological Association
Created by: PR Care