Псориазис
проф. Евгения Христакиева

Специалност: ДМ, лекар специалист по кожни и венерически болести

Град: Стара Загора

Месторабота: Ръководител катедра към Тракийски Университет, Медицински Факултет и Началник Клиника по Кожни и венерически болести, УМБАЛ “Ст. Киркович“, бул. „Ген Столетов“

Работно време: 7.30.-13.00 ч.

Телефон за връзка: +359 42 232983; +359 889431106

Допълнителна информация:

• завършила медицина през 1980 г. Медицинска Академия - Пловдив - Медицина Дипл. № 5182/19.11 1980
• 1987 г. - придобита специалност Кожни и венерически болести Дипл. № 31515/ 1.06.1987
• 2001 г. - публична администрация и здравен мениджмънт TEMPUS IB_JEP13561-98, ТрУ, свидетелство № 0179
• 2002 г. - доктор по медицина, Дипл. № 28304/ 9.02.2003
• 2003 г. - сертификат за Оценител по безопасност на козметични продукти Сертификат. № 608014491/ 18.04.2003
• 2004 г. - доцент, Дерматология и венерология, Дипл. № 22594/ 16.08.2004
• 2009 г. - здравен мениджмънт, Медицински Университет - Варна, дипл.СДО-99-525/16.10.2009
• 2014 г. - професор, Дерматология и венерология, Дипл. № 1518/ 08.07.2014
• специализации в Хадаса, Еврейски университет, Йерусалим, Израел; Касел, Германия; Университетска Болница Вивантес, Берлин, Германия
• от 2002 г. до сега - ръководител Катедра/секция и Началник Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ „ Проф.д-р Стоян Киркович“, Стара Загора
• 1991-1998 г. - ръководител на медицински екип, Немски Медицински Център, Мъртво море, Израел
• от 1998-2010 - зам.-директор, УМБАЛ Стара Загора, Началник Диагностично-консултативен блок на УМБАЛ Стара Загора
• упълномощен представител на Ръководството на Университетска болница за ISO 9001: 2008, Председател на Комисия по ВБИ към УМБАЛ Стара Загора
• от 2003 г. - експерт по безопасност на козметични продукти
• от 2011 г. - председател на Българо-немско дерматологично дружество
• от 2008 г. - председател на НПО AWO България
• член на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора
• член на Държавна изпитна комисия за специалност кожни и венерически болести
• член на Комисия по международна дейност, сътрудничество и международни проекти към Тракийски университет
• член на Комисия за контрол върху процедурите за развитие на академичния състав към МФ на ТрУ. Стара Загора
• 2006-2010 г. - ръководител програма Еразъм към МФ, Тракийски университет, Стара Загора
• 2014 г. - лектор по програма „Еразъм +”
• от 2014 г. - председател на комисия за разрешаване на скъпоструващи лекарства към НЗОК
• от 2015 г. - член на Европейска Фондация и консултантски борд за Хидраденитис супуратива
• от 2016 г. - ръководител Център за Хидраденитис супуратива към УМБАЛ Стара Загора
• членства в научни организации и награди:
• Европейска академия по дерматология и венерология
• Съюз на учените в България
• председател на Немско-българско дерматологично дружество
• член на УС на БДД
• член на секцията по дерматоалергология към БДД
• член на Български лекарски съюз - рег. № 1389
• член на Европейска фондация за хидраденитис супуратива
• грамота за най-добра научна разработка на Юбилейна научна конференция – 2005 г., Стара Загора
Created by: PR Care