Псориазис
д-р Теодора Чолакова

Специалност: Лекар специалист по кожни и венерически болести

Град: Велико Търново

Месторабота: Управител ЦКВЗ - гр. В.Търново, ул. ,,Бузлуджа‘‘

Работно време: 11.00 - 14.00 ч.

Телефон за връзка: тел. 0889422788

Месторабота: МЦ ,,Аура‘‘ ДКЦ 1

Работно време: 16.30-18.00 ч.

Телефон за връзка: тел.062/600 161

Допълнителна информация:

• завършила медицина през 1991г. в МУ - Плевен
• придобита специалност Кожни и венерически болести - 1998 г., МУ - София
Created by: PR Care