Псориатичен артрит
д-р Стоян Тодоров

Специалност: Специалист вътрешни болести и ревматология. Началник отделение по ревматология – МБАЛ – Шумен.

Град: гр. Шумен

Месторабота: МБАЛ Шумен, град Шумен, улица: Васил Априлов №63

Работно време: Понеделник – 13:30-18:00 ч.; вторник- 14:20-17:00ч.; четвъртък – 15:00-17:00

Телефон за връзка: 0898 714937

Допълнителна информация:

СПИСЪК НА АПАРАТУРАТА:

ЕКГ;
ЕХОГРАФ за диагностичен ултразвук на стави;
ОСТЕОДЕНЗОМЕТЪР – измерване на костната плътност при остеопороза.

В отделението се прилагат най - съвременни методи за системно и локално лечение на ревматологичните болести, като пулсова терапия, биологични средства, локално лечение на стави. Използват се съвременни методики за диагностика - методика за диагностика на заболяванията на опорно-двигателната система с УЗД апарат: компютърна томография, остеодензитометрия и други.

Образованието и квалификацията на всички кадри в отделението са в съответствие със заеманата от тях длъжност. В отделението има утвърдена програма за повишаване на квалификацията на кадрите, която включва непрекъснато следене на нова научна информация с оглед внедряване в практиката на нови методи на диагностика и лечение на болните; участие в симпозиуми и работни срещи, редовно провеждане на колегиуми по предварителна програма, практическо обучение на сестри и санитар
Created by: PR Care