Псориазис
д-р Елена Генчева

Специалност: Лекар специалист по кожни и венерически болести

Град: Велико Търново

Месторабота: ,,ЦКВЗ - гр. Велико Търново‘‘ ЕООД, ул. ,,Бузлуджа‘‘ №1

Работно време: Работно време: понеделник, сряда, четвъртък, петък: 09:00-14:00 ч.

Телефон за връзка: тел. 062/622 110

Град: Елена

Месторабота: ,,МЦ ЕЛЕНА – ЕООД‘‘

Работно време: вторник 09:00-12:00 ч.

Телефон за връзка: 0879 540 298

Допълнителна информация:

• завършила Медицина 1992 г. в МУ - Плевен
• придобита специалност Кожни и венерически болести - 2000 г. в МУ - София
Created by: PR Care