Улцерозен колит
д-р Дарена Русинова

Специалност: Лекар специалист по кожни и венерически болести, ДКЦ 1 ЕООД

Град: Габрово

Месторабота: ДКЦ 1 ЕООД , гр.Габрово, бул. ,,3-ти март‘‘ №3

Работно време: понеделник, сряда, петък - 08:30-13:00 ч.; вторник и четвъртък - 14:30-18:00 ч.

Телефон за връзка: 066/813 389; 066/813 303; 0885 911 844

Допълнителна информация:

• завършила медицина - 1999г. в МУ- Плевен
• придобита специалност кожни и венерически болести – 2009г. МУ- София

Created by: PR Care