Улцерозен колит
доц. д-р Милко Мирчев, дм

Месторабота: гр. Варна, УМБАЛ "Св. Марина", Варна, ул. "Хр. Смирненски" 1

Работно време: 17:00 - 19:30 ч.

Телефон за връзка: 052 580 177

Допълнителна информация:

• клиничен опит - 12 години
• специализации: гастроентерология (Холандия), гастроинтестинална ендоскопия (Великобритания, Германия), IBD (Ирландия, Франция), ERCP&EUS (Германия)
Created by: PR Care