Улцерозен колит
доц. д-р Миглена Стамболийска

Специалност: Лекар специалист по гастроентерология и вътрешни болести

Месторабота: гр. Варна, УМБАЛ „Св. Марина“, Клиника по гастроентерология, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, ет. 11; Клиника „Майчин дом“

Работно време: УМБАЛ - 8,30 – 14,30 ч.

Телефон за връзка: УМБАЛ – тел. 1231; Майчин дом – тел. 33-20-00

Допълнителна информация:

• 36 години клиничен опит
• 30 години опит като гастроентеролог, ендоскопист, ехографист
• с подчертан интерес към патологията на ГИТ и възпалителните чревни заболявания
• член на Европейската асоциация за изучаване болестта на Крон и язвен колит
• член на Експертната комисия по възпалителни чревни заболявания
• активно участва в ежегодни национални и международни конгреси и конференции, посветени на възпалителните чревни заболявания
• един от опитните специалисти в прилагането на биологичната терапия за лечение на IBD
• участник в много клинични студия и проучвания, посветени най-вече на лечението на IBD
Created by: PR Care