Болест на Крон
доц.д-р Антония Атанасова, д.м.

Месторабота: гр. Варна, УМБАЛ „Св.Марина“, Клиника по гастроентерология, бул. „Хр.Смирненски“ №1;
Месторабота: гр. Варна, Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов“, ул. „М. Дринов“ №55

Работно време: 08:00 до 16:30 ч. в Клиника по гастроентерология

Телефон за връзка: тел. 052 648228

Допълнителна информация:

• доц. д-р Антония Атанасова е завършила Медицина във Варна
• има придобити специалности по Вътрешни болести и Гастроентерология, диететика и хранене
• специализира във Франция, Дания, Холандия, Гърция
• в ежедневната практика извършва фиброгастроскопия и фиброколоноскопия, абдоминална ехография, инвазивни процедури под утразвуков контрол и сляпа чернодробна биопсия
• участвала е в множество клинични студии в областта на лечение и проследяване на пациенти с хронични възпалителни заболявания на червата и хронични чернодробни заболявания
• защитава докторска теза в областта на хроничните възпалителни чревни заболявания
• има над 100 публикации, участия в национални и престижни международни форуми
Created by: PR Care