Ревматоиден артрит
Усложнения
ревматоиден артрит - Най-сериозното усложнение е загубата на функция

Най-сериозното усложнение на ревматоиден артрит е загубата на функция

Най-сериозното усложнение на ревматоидния артрит е загубата на функция – деформацията на ставите с последващ силно ограничен функционален дефицит. Болните започват да се обездвижват или да се движат трудно и ограничено, тъй като изпитват постоянна болка. Затрудняват се и дейностите, свързани с движение на ръцете – хващане и задържане на предмети заради постоянната болка и отоците.

Често усложнение са и тревожните и депресивните разстройства, които водят до изолация на болния и са предпоставка за оттеглянето му от активния живот.

Депресия - депресията се изразява с продължително чувство на тъга, което пречи на работоспособността, съня, ученето, храненето и други дейности.

ревматоиден артрит: Продължителното възпаление удвоява риска от сърдечно-съдови заболявания и инсулт

Продължителното възпаление удвоява риска от сърдечно-съдови заболявания и инсулт

Сърдечно заболяване и ревматоиден артрит - продължителното възпаление удвоява риска от сърдечносъдови заболявания и инсулт при хора с ревматоиден артрит.

Белодробни проблеми - в хода на ревматоидния артрит в белите дробове могат да се образуват фиброзни сраствания - нормалната белодробна тъкан се заменя от нефункционираща съединителна тъкан.

Остеопороза - хората с ревматоиден артрит имат повишен риск (от 2 до 4 пъти) от остеопороза по няколко причини. Първо - ревматоидният артрит сам по себе си може да доведе до загуба на костна маса. Този процес може да се дължи и на употребата на някои медикаменти, например кортикостероиди.

Болката, свързана с ревматоидния артрит, може да доведе до намалена физическа активност, което от своя страна увеличава риска от остеопороза.

Created by: PR Care