Улцерозен колит
Лечение
Избор на лечение на улцерозен колит

Избор на лечение на улцерозен колит

От голямо значение за избора на лечение е степента на разпространение на болестния процес и тежестта на протичането му.

Първоначалната цел на лечението е постигането на ремисия, а след това и нейното задържане (т.е. предотвратяване на релапс).

През последните няколко години усилено се говори, че терапията при пациентите с улцерозен колит трябва да е индивидуализирана и така се появи подходът „treat-to-target” - промяна на лечението според периодична индивидуална оценка на активността на заболяването при всеки пациент.

Пациентите трябва да са наясно, че ходът на заболяването може да се повлияе, но не е възможно пълно излекуване. Именно затова отзвучаването на симптомите не означава, че лечението трябва да се прекрати. По тази причина през последните години целта на лечението при УК включва не само постигане на клинична ремисия, но и на лигавично оздравяване, наречено наскоро с термина „дълбока ремисия”.

По този начин би могло да се предотврати прогресирането на заболяването до структурни промени в червото, както и значимо да се подобри качеството на живот и да се намали необходимостта от прием в болница.

Медикаментозно лечение:

5-аминосалицилати (5-АСА). Проявяват редица антивъзпалителни ефекти чрез потискане на действието на редица ензими, клетки и сигнални молекули. Прилагат се за постигане и поддържане на ремисия. Съществуват под формата на клизми, свещички, таблетки и гранули.

Антибиотиците са подходящи при септични усложнения и при насложена върху улцерозния колит допълнителна чревна инфекция. Най-често се използват ципрофлоксацин и метронидазол.

Кортикостероиди. Упражняват широк спектър от ефекти върху имунната система, като потискат възпалението по различни механизми. Ефектът им настъпва бързо. Те са ефикасни за постигане на клинична ремисия, но дълготрайното им действие е ограничено поради потенциално сериозни странични реакции, като асептична некроза на тазобедрената става, остеопороза, катаракта, захарен диабет и артериална хипертония.

Значителна част от пациентите, лекувани със стероиди релапсират (заболяването се връща) или стават кортикозависими в рамките на една година. Затова кортикостероидите не се препоръчват за поддържащо лечение. Използват се под формата на таблетки, каши, ректална пяна, клизми или интравенозни инжекции. Ректалните стероиди се предпочитат при заболяване в долните отдели на дебелото черво, защото се резорбират слабо в кръвта и имат по-малко странични ефекти.

Имуномодулатори. Действат чрез модифициране на нормалната функция на имунната система. Повечето я потискат, за да не се засилва възпалителният отговор в засегнатото място на дебелото черво.

Приложението им като самостоятелна терапия за постигане на ремисия не се препоръчва, но комбинацията със стероиди е полезна поради бавното действие на имуномодулаторите.

Ролята на тези медикаменти е по-важна при поддържане на ремисията, особено в случаите с кортикоидна зависимост и кортикоидна резистентност.

Биологични средства за улцерозен колит

Ако имате умерено тежък до тежък улцерозен колит, лекарят може да ви предпише биологично средство. Ако другите лекарства не работят, имат странични ефекти или не могат да бъдат използвани поради други заболявания, които евентуално имате.

Биологичните средства се приемат под формата на инжекция или венозно вливане.

Биологичните медикаменти са лекарствени продукти, които влияят директно върху специфични клетки или вещества във вашата имунна система, имащи отношение към появата и развитието на улцерозния колит.

В момента в България се реимбурсират от Националната здравноосигурителна каса 3 анти-TNF медикамента за улцерозен колит – адалимумаб, голимумаб и инфликсимаб. Очаква се появата и на други биологични средства, включително и с друг механизъм на действие. Въздействието на анти-TNF медикаментите се проследява. Те могат да се предписват само от специална комисия от гастроентеролози и са безплатни за пациентите.

Повече за биологичните средства:

Биологичните средства са протеини, извлечени от животински тъкани (включително и от хора) или получени с помощта на рекомбинантна ДНК технология. За лечение на улцерозния колит биологичните средства са специално създадени като имуномодулиращи агенти, чието действие се изразява в блокиране действието на специфични имунни клетки или на химически посредници.

Кога трябва да се започне биологична терапия при пациенти с болест на Крон и улцерозен колит?

Хирургично лечение на улцерозен колит

Хирургично лечение

Около 20% от болните с улцерозен колит се нуждаят от хирургично лечение – колектомия, при която се изрязва част или цялото дебело черво. Най-често се отстраняват дебелото черво и ректумът – проктоколектомия. Хирургичното лечение се налага заради усложненията – пробиване на червото, масивно кървене, внезапна тежка форма на болестта, прекомерно раздуване на дебелото черво. Това са спешни състояния, застрашаващи живота.

Операция се прилага и когато няма ефект от терапията с лекарства или пациентът трудно понася нежеланите лекарствени реакции.

Възстановителна проктоколектомия

Известна е още като илеоанална (резервоарна, кесийна) анастомоза (свързване). Това е най-използваният хирургичен метод при улцерозен колит, извършва се и лапароскопски (т.нар.„безкръвна операция“). Първо се отстранява дебелото черво. Във втория етап се отстранява ректумът, но се запазват анусът и аналният сфинктерен мускул. От около 40 см от края на тънкото черво (илеума) се прави кесийка, която се свързва директно с ануса. Кесийката служи за резервоар на чревното съдържимо. Докато мястото заздравее, се поставя временна илеостома (отвор, свързващ края на тънкото черво с кожата на корема). В третия етап, няколко месеца след първоначалната операция, илеостомата се затваря. Предимството на метода е, че позволява червото да се свърже и чревното съдържимо да минава нормално през ануса.

Тотална проктоколектомия и илеостома

Представлява отстраняване на дебелото черво, ректума и ануса, като се извежда постоянна илеостома в долната част на корема. Торбичката на стомата се поставя върху отвора и се носи постоянно, за да събира чревното съдържимо.

Created by: PR Care