Болест на Крон
Лечение

Изборът на лечение при болест на Крон

От голямо значение за избора на лечение са активността, разпространението и естественият ход на заболяването. Методът на лечение трябва да бъде обсъден с пациента. Първоначалната цел на лечението е постигането на ремисия, а след това и нейното задържане.

През последните няколко години усилено се говори, че терапията при пациентите с болест на Крон трябва да е индивидуализирана. Така се появява и подходът „treat-to-target” - промяна на лечението според периодична индивидуална оценка на активността на заболяването при всеки пациент.


Пациентите трябва да са наясно, че ходът на заболяването може да се повлияе положително, но не е възможно пълно излекуване. Отзвучаването на симптомите не означава, че лечението трябва да се прекрати. Затова през последните години целта на терапиите при болест на Крон включват не само постигане на клинична ремисия, но и на лигавично оздравяване, което отскоро се обозначава с термина „дълбока ремисия”.

Така би могло да се предотврати развитието на заболяването до структурни промени в червото. Да се достигне до значимо подобрение на качеството на живот и да се намали необходимостта от прием в болница.

Антибиотици са подходящи при септични усложнения и при насложена върху болест на Крон допълнителна чревна инфекция. Антибиотично лечение се прилага също така и за овладяване на аналните абцеси. Използва се и с цел превенция на възобновяването на болестта след операция и при лечението на усложнения. Най-често се прилагат ципрофлоксацин и метронидазол.

Кортикостероиди се използват за потискане на възпалението и постигане на ремисия при болест на Крон. Това са мощни противовъзпалителни средства. Те са полезни в острата фаза и по време на обострянията на болестта, но са неподходящи за хронична - постоянна и дългосрочна употреба. Ако е постигната ремисия поради нежелани реакции, това лечение трябва да се спре постепенно. Някои пациенти изпитват стероидна зависимост, когато се намали дозата им или пък не се повлияват от лечение със стероиди. Има различни форми кортикостероиди – орални, интравенозни, локални и за приложение чрез клизми.

5-аминосалицилати(5-АСА) - проявяват антивъзпалителни ефекти чрез потискане на действието на редица ензими, клетки и сигнални молекули. Липсват доказателства, че 5-АСА превъзхождат плацебо (таблетка, която не съдържа активно действаща субстанция) за поддържане на ремисия при болест на Крон, както и за предотвратяване на следоперативно обостряне. Тези медикаменти трябва да се имат предвид при леко заболяване, когато имуносупресивната терапия не е оправдана или е противопоказана.

Имуномодулатори се използват за потискане на имунната система, която погрешно засилва възпалението срещу собствената ни чревна лигавица. Имуномодулаторите са разнообразна група лекарства, които блокират действието на белите кръвни клетки. Те могат да бъдат групирани според механизма им на действие: азатиоприн, метотрексат, такролимус, микофенолат мофетил (MMF) и циклоспорин. Ролята на тези медикаменти е по-важна при поддържане на ремисията, особено в случаите с кортикоидна зависимост.

Инхибитори на протонната помпа – медикаменти, намаляващи продукцията на солна киселина в стомаха. Използват се при болест на Крон, засягаща хранопровода, стомаха и/или дванадесетопръстника. При необходимост могат да се комбинират с кортикостероиди, имуномодулатори и биологични агенти.

Подпомагащи терапии - използват се антидиарийни средства, антиспазмолитици и антидепресанти. При някои пациенти поради наличие на дефицити на дадени вещества се прилагат албумин, витамин В12, калций и др.

Болест на Крон - Биологични средства

Биологични средства

Ако имате умерено тежка до тежка болест на Крон, лекарят може да ви предпише биологично средство. Това се случва, ако другите лекарства не действат, имат странични ефекти или не могат да бъдат използвани поради придружаващи заболявания.

Биологичните средства се приемат под формата на инжекция или венозно вливане.

Биологичните средства са големи и сложни молекули, обикновено протеини, отгледани в живи клетки. Те се създават в строго контролирани условия, по изключително сложна технология.

Производствената технология на биологичните средства включва 5 пъти повече тестове за качество, отколкото технологията за производството на конвенционални медикаменти.

Биологичните медикаменти са средства, които влияят директно върху специфични клетки или вещества във вашата имунна система, имащи отношение към появата и развитието на болестта на Крон.

В момента в България се предлагат (реимбурсират се от Националната здравноосигурителна каса и са безплатни за пациента) 2 анти-TNF медикамента за болест на Крон – адалимумаб и инфликсимаб. Очаква се появата и на други биологични средства, включително и с друг механизъм на действие. Въздействието на анти-TNF медикаментите се проследява. Те могат да се предписват само от специална комисия от гастроентеролози.

Биологичните средства са протеини, извлечени от животински тъкани (включително и от хора) или получени с помощта на рекомбинантна ДНК технология. За лечение на болестта на Крон биологичните средства са специално създадени като имуномодулиращи агенти, чието действие се изразява в блокиране на действието на специфични имунни клетки или на химически посредници.

Хирургично лечение на болест на Крон

Към хирургично отстраняване на възпалената част от червата се прибягва при пациенти, на които медикаментите не действат. При 60% от пациентите с болест на Крон се налага хирургично лечение през първите 10 години от поставянето на диагнозата.

Резекцията е най-популярният вариант на хирургично лечение. Представлява премахване на засегнатата част от червото.

В случаите на усложнена болест на Крон хирургичното лечение на ранен етап е алтернатива на медикаментозната терапия.

На пациенти с фистулираща болест на Крон може да се наложи хирургично лечение за коригиране на фистулите.

Хранителните терапии при болест на Крон

Хранителните терапии

Хранителните терапии имат за цел да коригират хранителни дефицити поради намаления прием на хранителни вещества. Те подпомагат също човешкия организъм при лошо абсорбиране и взаимодействия между лекарства и хранителни вещества.

На пациенти с болест на Крон се препоръчват:

• ниско-остатъчни диети - диета, при която остават минимално неабсорбирани съставки в тънките черва за свеждане до минимум на функционалния стрес на дебелото черво.;
• високофибрени диети;
• диети с изключване на храни;
• ограничение на диетичните мазнини.

Нито една хранителна диета не е показала превъзходството си над останалите и нуждите на всеки пациент са индивидуални.

Created by: PR Care