Ревматоиден артрит
Лечение
Лечението на ревматоиден артрит бива два вида

Лечението на ревматоиден артрит бива два вида

Симптоматично - с нестероидни противовъзпалителни средства и кортикостероиди.

Болестпроменящо – синтетично, което се провежда със синтетични лекарства, и биологично, което се провежда с биологични лекарства.

Препоръчително е лечението на пациентите да започне веднага след поставяне на диагнозата.

Медикаменти от първа линия са синтетичните базисни средства, като за предпочитане е да се започне с метотрексат (МТХ) и то в адекватни дози от 15-20 мг/седмично в комбинация с фолиева киселина. При недостатъчен ефект от едно базисно средство, то може да бъде заменено с друго или с комбинация от 2-3 синтетични медикамента (МТХ, лефлуномид, сулфасалазин, антималарици). При периодично обостряне на артрита се добавят НСПВС или КС за кратко - т.нар. мостова терапия (bridge therapy).

Ревматоиден артрит и Биологични средства

Биологични средства за ревматоиден артрит

Ако имате умерено тежка до тежка форма на ревматоиден артрит, ако другите лекарства не работят, имат странични ефекти или не могат да бъдат използвани поради други заболявания, които евентуално имате, лекарят може да ви предпише биологично лечение.

Биологичните лекарства се приемат под формата на инжекция или венозно вливане.

Биологичните лекарства са големи и сложни молекули, обикновено протеини, отгледани в живи клетки. Те се създават в строго контролирани условия, по изключително сложна технология.

Биологичните медикаменти са продукти, които работят директно върху специфични клетки или вещества във вашата имунна система и по този начин влияят върху болестния процес.

При активните и агресивно протичащи артрити биологичната терапия трябва да се започне по-рано, като монотерапия или в комбинация със синтетичен продукт, защото е доказано, че биологичните терапии спират прогресията на артрита и появата на трайни деформации и анкилоза.

В момента в България от Националната здравноосигурителна каса се реимбурсират пет анти-TNF медикамента за ревматоиден артрит – адалимумаб, голимумаб, инфликсимаб, етанерцепт, цертолизумаб, но се очаква появата и на други биологични средства, включително и с друг механизъм на действие.

Въздействието на анти-TNF медикаментите се проследява. Те могат да се предписват само от специална комисия от ревматолози и са безплатни за пациента.

Created by: PR Care