Болест на Бехтерев
Лечение
При пациентите с болест на Бехтерев терапевтичните възможности са ограничени

При пациентите с болест на Бехтерев терапевтичните възможности са ограничени

При пациентите с болест на Бехтерев терапевтичните възможности са ограничени. Някои от лекарствените форми, използвани при болест на Бехтерев, обикновено са същите като при лечението на ревматоиден артрит, псориазис и псориатичен артрит.

Симптоматичното лечение се изразява в приложението на:

• нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) - за облекчаване на ставната болка;

• кортикостероиди (КС) - за облекчаване на остро или тежко ставно възпаление и подуване са необходими кортикостероиди, приложени през устата или чрез инжекция.

При това заболяване наборът от медикаменти е силно ограничен

При това заболяване наборът от медикаменти е силно ограничен. При засягане на периферните стави може да се провежда терапия със сулфасалазин в комбинация с нестероидни противовъзпалителни средства и локално с кортикостероиди. При пациентите с централна форма на заболяването с ангажиране на гръбначния стълб и сакроилиачните стави синтетичните базисни средства нямат терапевтичен ефект.

Прилагат се нестероидни противовъзпалителни средства, миорелаксанти, кортикостероиди, физиотерапия и кинезитерапия.

За разлика от ревматоидния артрит, базисните лекарства действат в много малка степен на гръбначния стълб. Те се използват предимно при засягане на периферните стави.

Болест на Бехтерев и физикална терапия и рехабилитация

Болест на Бехтерев и физикална терапия и рехабилитация

Определено много важна роля има и физикалната терапия и рехабилитация, в частност хидротерапията и балнеотерапията, както и кинезитерапията, провеждана под контрола на специалист.

Кинезитерапевтичните програми включват упражнения за повишаване на мускулната сила и помагат да се поддържа подвижността на гръбначния стълб и на другите стави.

Форми на болест на Бехтерев

По-тежки форми на болест на Бехтерев

Ако имате по-тежки форми на болест на Бехтерев, ако другите лекарства не работят, имат странични ефекти или не могат да бъдат използвани поради други заболявания, които евентуално имате, лекарят може да ви предпише биологично лекарствено средство.

Биологичната терапия намалява възпалителната активност и доказано спира (или поне забавя) вкостяването на гръбнака и предотвратява трайните деформации.

Биологичните средства са протеини, извлечени от животински тъкани (включително и от хора) или получени с помощта на рекомбинантна ДНК технология. За лечение на болестта на Бехтерев биологичните средства са специално създадени като имуномодулиращи агенти, чието действие се изразява в блокиране на действието на специфични имунни клетки или на химически посредници.

Биологичните средства се приемат под формата на инжекция или венозно вливане.

Биологичните средства са големи и сложни молекули, обикновено протеини, отгледани в живи клетки. Те се създават в строго контролирани условия, по изключително сложна технология.

Производствената технология на биологичните средства включва пет пъти повече тестове за качество, отколкото технологията за производството на конвенционални медикаменти.

Биологичните медикаменти са средства, които работят директно върху специфични клетки или вещества в имунна система, които влияят върху болестта на Бехтерев.

В момента в България се реимбурсират от Националната здравноосигурителна каса пет анти-TNF медикамента за анкилозиращ спондилит – адалимумаб, голимумаб, инфликсимаб, етанерцепт, цертолизумаб, но се очаква появата и на други биологични средства, включително и с друг механизъм на действие. Въздействието на анти-TNF медикаментите се проследява. Те могат да се предписват само от специална комисия от ревматолози и са безплатни за пациента.

Created by: PR Care