Улцерозен колит
Д-р Радислав Наков, дм

Специалност: Гастроентерология

Град: София

Месторабота:
• УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ“ ЕАД
Работно време: всеки ден, след предварителна уговорка

Телефон за връзка:0889807559, radislav.nakov@gmail.com

Допълнителна информация:

• Председател на Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България
• Член на Управителния съвет на Европейското обединение по гастроентерология (UEG)
• Директор на Лятно училище за млади гастроентеролози 2019, Прага
• Хоноруван асистент към Медицински университет - София
Интереси:
• Болест на Крон, улцерозен колит, синдром на раздразненото черво, горна и долна ендоскопия, доброкачествени и злокачествени заболявания на храносмилателната система, редки заболявания

Created by: PR Care