Болест на Крон
Д-р Гиргина Стоянова

Месторабота: Началник отделение по гастроентерология, Пета МБАЛ – София, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А

Работно време: 9:00-13:00 ч. всеки ден

Телефон за връзка: тел. 0886 29 19 94

Допълнителна информация:

• завършва Медицинска Академия, София през 1981 г., през 1986 г. придобива специалност Вътрешни болести, 1990 г. - Специалност по гастроентерология и диететика, 1991 г. - Специализация по лазерна ендотерапия
• От 2012 г. до момента - Изпълнява длъжността “Началник отделение” в Пета МБАЛ
• 2006-2012г. - Старши лекар ендоскопист - Гастроентерологично отделение Пета МБАЛ
• 1992-2006г. - Лекар-ендоскопист ординатор - Гастроентерологично отделение Пета МБАЛ
• 1991-1992г. - Изпълняващ длъжността “Началник отделение” Пета МБАЛ
• 1985-1991г. - Лекар-ендоскопист ординатор - Гастроентерологично отделение Пета МБАЛ
• 1982-1985г. - Лекар-диетолог и ординатор - Гастроентерологично отделение, Окръжна болница – гр. Ямбол, България
• член на Българското гастроентерологично дружество и Гастро-хирургичен клуб
• член на Европейската асоциация по възпалителни заболявания на червата - ЕССО от 2013г.
• участия в научни публикации в български издания. Научните интереси: в областта на гастроентерология, диагностична и терапевтична долна и горна гастроинтестинална ендоскопия, диетология, вътрешна медицина; ендоскопско наблюдение на пациенти с колоректален рак, диагностика и терапия на възпалителните заболявания на червата.
Created by: PR Care