Ревматоиден артрит
Д-р Величка Попова

Специалност: Лекар специалист по Вътрешни болести и Ревматология

Град: Пловдив

Месторабота: ДКЦ 1 гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5а, 4 етаж, 94 кабинет

Работно време: Понеделник от 14:00-19:00 ч., Четвъртък от 14:00-19:00 ч.

Телефон за връзка: 0879221128

Допълнителна информация:

• Магистър по медицина – 1996 г.
• придобита специалност по вътрешни болести – 2005 г.
• асистент към МУ – Пловдив от 2011 г.
• придобита специалност по ревматология – 2012 г.
Created by: PR Care