Псориатичен артрит
Диагностика
Диагностицирането на псориатичен артрит

Диагностицирането на псориатичен артрит

В момента няма специфичен диагностичен тест за псориатичен артрит. Наличието на псориазис може да улесни диагностиката, дори ако кожните лезии не са явно изявени. Затова лекарите трябва да ги търсят в скрити места, особено в ушите, тила и линията на косата, пъпната област, аналната цепка и ноктите.

Анамнеза на пациента (история на случая или медицинска история, от гръцки: αναμνησις – „спомняне“, „припомняне“) е медицински термин, с който се означава подробното и последователно получаване на сведения от пациента или негови близки, както и за характера на възникналото заболяване.

Диагностицирането на псориатичен артрит може да се основава на пациентска и фамилна анамнеза за псориазис, ставни оплаквания и рентгенографски промени. Данни за минали или настоящи кожни лезии улесняват диагнозата псориатичен артрит за пациенти с болки в ставите.

Псориатичен артрит - Лабораторни изследвания

Лабораторни изследвания

Чрез няколко лабораторни изследвания може да се потвърди псориатичен артрит или да се изключат други причини за ставно възпаление.

Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ) - повишената стойност на СУЕ, предполага наличие на силно възпаление.

Ревматоиден фактор (РФ) - липсата му в кръвта се счита за важно условие за поставяне на диагнозата псориатичен артрит, въпреки че около 10% от пациентите с псориатичен артрит са РФ-позитивни.

Антинуклеарни антитела (АНА) - измерват наличието на необичайни антитела, които атакуват собствените клетки на организма.

Човешки левкоцитен антиген (HLA) - индивидуални HLA генетични маркери се свързват с псориатичен артрит.

Образни изследвания при псориатичен артрит

Образни изследвания

Рентгенография - златен стандарт за оценка на костните промени на периферни стави;

Компютър-томографско сканиране (CT);

Ядрено магнитен резонанс (ЯМР) – за идентифициране на възпаление в зоната, където се захваща сухожилието или се образува нова кост;

Ултразвук – използва се за доказване наличието на синовит (възпаление на обвивката на ставата, наречена синовия). Може да се използва и за оценка за наличието на ентезит (възпаление на залавните места на сухожилията за ставите, наречени ентезии).

Основни клинични прояви на псориатичен артрит

Основни клинични прояви на псориатичния артрит

Основните клинични прояви на псориатичния артрит включват начало на заболяването, ставни промени, промени във външния вид на ноктите и повишени нива на синовиалните цитокини и TNF-алфа фактора.

Около 15% от пациентите с псориатичен артрит не са наясно, че имат псориазис. В някои случаи псориазисът може да се развие след началото на артритни симптоми.

При хората с плакатен псориазис e по-вероятно да се развие псориатичен артрит, отколкото при хората с други форми на псориазис.


Клинична картина на псориатичен артрит: (виж таблицата)

Created by: PR Care