• Нужна е по-голяма морална подкрепа от страна на специалистите спрямо децата с ВЧЗ

  В отговор на последните изследвания на последствията от възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ) върху детското развитие, Европейското обединение по гастроентерология (UEG) призовава за по-адекватна е

 • Етническата принадлежност и регионът влияят върху симптомите на Сьогрен

  Според наскоро-проведено проучване етническата принадлежност и населявания регион упражняват силно влияние върху проявата на първичния синдром на Сьогрен.

 • Пациентите с болест на Бехтерев са с повишен риск от самонараняване

  Пациентите с болест на Бехтерев са с почти двойно по-голям риск от самонараняване в сравнение с общата популация, показват резултатите о канадско изследване.

 • Какво причинява мускулно-ставната болка?

  Болката в ставите и мускулите е често и мъчително състояние, което често бива подценявано.

 • Скрининг за увеит при всички пациенти с ювенилен артрит

  Всички пациенти, диагностицирани с ювенилен идиопатичен артрит (ЮИА) трябва да преминат скрининг за увеит, става ясно от консенсусни препоръки на Европейския експертен комитет.

 • Възпалителните чревни заболявания могат да имат редица извънчревни оплаквания

  По време на XIII-ят Национален конгрес по гастроентерология проф. Спасова обяси, че възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ) са тежки системни заболявания и те могат да доведат до възпалителни процеси

Created by: PR Care